Montáže

Výroba montáží, ich upevnenie na zbraň a samotné nastrelenie zbrane.

Pažby

Výroba a úprava pažieb – ručné rezanie rybiny, zúženie, opravy zlomených a prasknutých pažieb.

Mieridlá

Výmena a oprava mieridiel na krátke zbrane (na staré nevýrazné mieridlá je možné použiť fosforovú farbu, bez nutnosti demontáže)

Čiernenie damašku

Alkalické černenie damašku, vydrží omnoho dlhšie ako vyleptávanie.